mzt zts wosm rutka

Člani rodove uprave

Starešina rodu: Matej Radinja
Načelnica rodu: Urša Dimić

Načelnica družine Medvedkov in čebelic: Kaja Meh
Načelnica družine Gozdovnikov in gozdovnic: Eva Škofic

Gospodar: Žan Zavodnik
Blagajničarka: Nina Štefe
Člani rodove uprave: Jaka Fortuna – Jack, Irena Rojko, Janez Kumše


Člani disciplinske komisije:
Olja Štelekar Pleš, Mateja Justin, Mateja Šušteršič Dimic

Člani nadzornega odbora:
Stanka Grebenc, Matej Gnidovec - Čebela, Robert Tell
Vozel
Dohodnina Tabor Gradimo Cricek Bicek Spust