mzt zts wosm rutka

Hišica – taborniški center

V Taborniškem Rodu Bičkova Skala že 60 let gojimo in razvijamo taborniški duh sredi urbanega okolja. Skozi več generacij otrok, mladih in mladih po srcu krepimo zdrav in odgovoren odnos do soljudi, narave in okolja na sploh.

Taborništvo je naš način življenja. Pomeni kvalitetno preživljanje prostega časa. Pomeni potešitev vseživljenjske vedoželjnosti. Pomeni pridobivanje novih znanj in kompetenc ter krepitev socialnih veščin in s tem tudi usposabljanje za polno življenje.

Prvi taborniški dom v Ljubljani - dom Črički, je zrasel daljnega leta 1975 s finančno pomočjo takratnega Slovenskega okteta, podjetja Jelovica ter občine Bežigrad in seveda s pomočjo delovnih rok Bičkovcev.

Nastaja urbani taborniški center, ki:
- Bo prvi tak center v Sloveniji.
- Predstavlja vzorčno gradnjo pametne, pasivne, okolju in skupnosti prijazne hiše.
- Nudi prostor za aktivnosti našega društva in Mestne zveze tabornikov Ljubljana ter predstavlja izobraževalni center v okviru Zveze tabornikov Slovenije nacionalne skavtske organizacije.
- Omogoča druženja različnim generacijam tabornikov iz vse Slovenije in tako imenovana mednarodna bratenja.
- Omogoča mreženja, večja usposabljanja ter izobraževanja tudi sorodnim mladinskim organizacijam.
- Na način 'odprtih vrat' omogoča slovenskim tabornikom, da svoje bogate izkušnje, znanja, vrednote ter tudi ta projekt skozi taborniško doživljanje približajo širši javnosti.

V smeri realizacije smo storili že kar nekaj uspešnih korakov:
- projekt ima jasno določene cilje in vizijo,
- v denarju je že zbrana petina sredstev vrednosti projekta,
- sodeluje že nekaj relevantnih podjetij.

K projektu želimo pritegniti več podjetij. Želimo promovirati dobro sodelovanje različnih panog v dobri, družbeno odgovorni družbi.
Vozel
Dohodnina Tabor Gradimo Cricek Bicek Spust